Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2020 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2020 klo 14.00—23.19

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 6. asiakohdassa]