Viimeksi julkaistu 6.5.2022 10.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2020 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2020 klo 14.00—23.19

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  väylämaksulain muuttamisesta  ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 6. asiakohdassa]