Viimeksi julkaistu 6.5.2022 10.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2020 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2020 klo 14.00—23.19

23. Hallituksen esitys eduskunnalle   valmisteverotusmenettelyn  ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 54/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon.