Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2020 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2020 klo 14.00—23.19

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon.