Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 13.10.2020 klo 14.00—23.19
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 14.10.2020 10.43