Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2016 vp
Täysistunto
Maanantai 12.12.2016 klo 14.03
41
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2016 14.56