Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 129/2017 vp Täysistunto Maanantai 4.12.2017 klo 14.00—21.50

11. Hallituksen esitys  eduskunnalle  eräiden  ympäristöä  koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

Hallituksen esitysHE 43/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2017 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
20.14 
Satu Hassi vihr :

Arvoisa puhemies! Esitän hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä valiokunnan mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisesti. 

Kyseessä on huononnus kansalaisten oikeusturvaan ja huononnus meidän ympäristölainsäädäntöömme, kun entistä laajemmin ympäristöasioita koskevissa valituksissa otetaan käyttöön valituslupa. Tämä hallitushan on usealla erillisellä askeleella sysännyt vastuuta ympäristölainsäädännön toimeenpanon valvonnasta kansalaisille, kun ympäristöministeriöltä poistettiin maakuntakaavojen vahvistaminen ja alueellisten ely-keskusten valitusoikeutta on rajattu. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä enemmän on kansalaisten varassa valvoa sitä, että ympäristölainsäädäntö toteutuu myöskin käytännössä. Nyt kansalaisilta viedään keinoja toteuttaa tämä, kun asioita viedään valituslupajärjestelmään. 

Tämä on käytännössä myöskin epäsymmetrinen muutos, sillä kun aikaisemmin valituksissa täytyi perustella, miksi se asia on virheellinen, niin nyt, jos yrittää saada asian ratkaistuksi kohossa, täytyy perustella myöskin, miksi tämä asia täyttää valitusluvan myöntämisen perusteet, jotka ovat hyvin tiukkaan rajattuja. Silloin kun tällaisen valituksen tekee esimerkiksi yritys, joka ei ole saanut haluamaansa ympäristölupaa, on paljon todennäköisempää, että sen yrityksen käytössä on se juridinen asiantuntemus, [Puhemies koputtaa] jolla tämä valitusluvan tarpeellisuus voidaan perustella. Sen sijaan kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä tällaista asiantuntemusta on harvoin käytettävissään. 

20.17 
Silvia Modig vas :

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Hassin tekemää esitystä. 

Tässähän tavoitellaan yhdenmukaisuutta, mikä sinänsä on kannatettavaa, mutta valittu keino ei ole paras mahdollinen. Valituslupa on ylimitoitettu, ja se heikentää kansalaisten ja järjestöjen tosiasiallisia vaikutusmahdollisuuksia, kun huoltaan ei saa oikeuden käsiteltäväksi. Ympäristöasiat ovat alueellisesti hyvin erilaisia ja monimutkaisia ja valituslupa soveltuu niihin huonosti, virheelliseen päätökseen perustuvaa ympäristötuhoa kun ei voi perua. Siksi edustaja Hassin hylkäysehdotus saa kannatukseni. 

20.17 
Satu Hassi vihr :

Arvoisa puhemies! Äsken sanomaani haluan lisätä vielä sen, että hallituksen esitys ei sisällä todellista ympäristövaikutusten arviointia. Hallituksen esityksessä todetaan, että sinänsä se ympäristölainsäädäntö, jonka toteutumiseen kohdistuvista valituksista tässä on kyse, ei muutu, mutta on hyvin epätodennäköistä, että tämän esityksen läpivienti jäisi vaille ympäristövaikutuksia. Tähän asti ympäristöasioissa valituslupajärjestelmää on vältetty, koska asiat ovat monimutkaisia ja oikeudellisesti tulkinnanvaraisia, monet hankkeet ovat ainutkertaisia ja silloin, kun ympäristövahinkoja tapahtuu, ne ovat monesti peruuttamattomia. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.