Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 129/2017 vp Täysistunto Maanantai 4.12.2017 klo 14.00—21.50

23.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  verontilityslain  12 §:n  ja  tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon.