Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.02
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2018 19.44