Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.12.2018 klo 14.02—21.40
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  sotilastapaturman  ja  palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen  kuoltua  suoritettavasta  taloudellisesta  tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Arja Juvonen Mats Löfströmin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 122/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 27/2017 vp, 48/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 87; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 87; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.11.2020 11.19