Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.10.2020 klo 14.00—18.31
17
Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 54/2020 vp sisältyvien 1.-21. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.10.2020 18.49