Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.17

Pöytäkirjan asiakohta PTK 129/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 14.10.2020 klo 14.00—18.31

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 7/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
17.59 
Heikki Autto kok :

Arvoisa rouva puhemies! Me suomalaiset olemme valtavan onnekkaita siinä, että saamme nauttia maailman puhtainta ja myöskin erityisen hyvää ruokaa. Suomalainen ruoka on turvallista, ja tosiaan pitkä, valoisa kesämme — tai varsinkin valoisa kesämme — ja pitkät päivät tekevät aivan erityisen aromikkaiksi Suomessa kasvaneet niin marjat kuin muut kasvit ja viljat, joten tässä mielessä olemme varsin onnekkaita. Perinteisesti myös Suomen ankarat talviset olosuhteet ovat huolehtineet siitä, että meillä kasvinsuojelu tapahtuu ikään kuin luonnollista tietä ja kasvinsuojelun muita menetelmiä on tarvinnut käyttää vähemmän kuin monessa muussa paikassa niin Euroopassa kuin maailmallakin. Tämä on puolestaan mahdollistanut sen, että ruokamme sisältää vähemmän esimerkiksi torjunta-ainejäämiä, ja tämä varmasti on vain positiivinen asia. 

No, viime vuosina olemme kokeneet, että varsinkin eteläisessä Suomessa talvet ovat muuttuneet leudommiksi, ja mitä ilmeisimmin tämä kehitys näyttää jatkuvan myös tulevina vuosina. Tässä mielessä on tärkeää, että tämä kasvinsuojelua koskeva lainsäädäntö on myöskin kaiken aikaa niin Euroopan tasolla kuin meillä kansallisesti implementoituna ajan tasalla niin, että pystymme tulevaisuudessakin menestyksekkäästi tuottamaan puhdasta ja turvallista ruokaa. 

Mutta tässä mielessä me suomalaiset olemme todella onnekkaita, ja meidän on syytä muistaa kiittää suomalaisia viljelijöitä siitä hyvästä ja tärkeästä työstä, jota he jokapäiväisen leipämme eteen tekevät. Kiitos myös maa- ja metsätalousvaliokunnalle tästä mietinnöstä. Asia on hyvä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.