Viimeksi julkaistu 6.5.2022 9.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 129/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 14.10.2020 klo 14.00—18.31

26. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  aerosolien  vaatimustenmukaisuudesta  ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon.