Viimeksi julkaistu 29.10.2021 14.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 129/2021 vp Täysistunto Perjantai 29.10.2021 klo 13.31—13.36

101.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2021 pidettävään täysistuntoon.