Pöytäkirjan asiakohta
PTK
13
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 24.2.2017 klo 12.59—13.32
11
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  työsopimuslain  muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 257/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2017 10:36