Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 13/2017 vp Täysistunto Perjantai 24.2.2017 klo 12.59—13.32

11. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  työsopimuslain  muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon.