Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 13/2017 vp Täysistunto Perjantai 24.2.2017 klo 12.59—13.32

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden  terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon.