Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 13/2018 vp Täysistunto Tiistai 27.2.2018 klo 14.00

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista  tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja  maa-  ja  puutarhatalouden  kansallisista  tuista  annetun  lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.