Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 13/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 26.2.2020 klo 14.00

2. Ilmastovuosikertomus 2019

KertomusK 17/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2020 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön YmVM 1/2020 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 25.2.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on edustaja Mauri Peltokangas edustaja Veikko Vallinin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Mauri Peltokankaan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 35; poissa 36
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 17/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.