Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 13/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 26.2.2020 klo 14.00—17.04

8. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden  säästötulojen  verottamisesta  tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi  sopimusten  eräiden  määräysten  hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen  poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 98/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 98/2019 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.