Viimeksi julkaistu 23.2.2022 9.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 13/2022 vp Täysistunto Tiistai 22.2.2022 klo 14.01—20.14

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.2.2022 pidettävään täysistuntoon.