Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2017 vp Täysistunto Maanantai 4.12.2017 klo 22.05—22.41

4.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  verontilityslain  12 §:n   ja  tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 112/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.