Viimeksi julkaistu 5.6.2021 21.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2018 vp Täysistunto Torstai 13.12.2018 klo 16.01—20.35

2.2.  Suullinen kysymys maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista (Arja Juvonen ps)

Suullinen kysymysSKT 199/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Seuraava kysymys, edustaja Juvonen. 

Keskustelu
16.22 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Hallitus on epäonnistunut pitämään kansalaisiamme turvassa. Oulussa tapahtunut maahanmuuttajien tekemä seksuaalirikossarja on kerrassaan järkyttävä. Jokainen seksuaalirikos on liikaa, on tekijä sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja — korostan: kantasuomalainen tai maahanmuuttaja. Mutta kuitenkin tietyiltä alueilta tuleva maahanmuutto korostuu selvästi seksuaalirikostilastoissa juuri nyt. 

Perussuomalaiset ovat esittäneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöönottoa, lukuisia turvapaikkaehtojen kiristyksiä ja pikapalautuksia. Nämä toimet voisivat olla ennaltaehkäiseviä täsmätoimia. Tiedättekö, hallitus, miten suomalaiset äidit ohjeistavat tyttäriään? He sanovat, että pitkät hiukset piiloon kulkiessa, jotta kukaan ei näe, että olet tyttö. Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Oulun tapausta seuraavasti: ”On osoitettava lujuutta. Teot järkyttävät meitä täydellisellä epäinhimillisyydellään.” Mitä aiotte tehdä [Puhemies koputtaa] tälle tilanteelle, hallitus? Löytyykö teiltä lujuutta tehdä jotain? 

16.23 
Sisäministeri Kai Mykkänen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Vuoden alussa tulee voimaan hallituksen esittämä lakimuutos, joka mahdollistaa karkottamisen nykyistä nopeammin ja oleskeluluvan peruuttamisen, jos syyllistyy törkeisiin rikoksiin, kuten tässä esitetyt syytökset epäillyistä olisivat. Meillä on oikeusministeriön puolella rangaistusasteikon kiristämisesitys, josta oikeusministeri varmasti voi kertoa tarkemmin, täällä eduskunnassa tällä hetkellä nimenomaan näiden törkeiden lapsiin kohdistuvien rikosten osalta, ja meillä on lukuisia toimia, joilla tämän lisäksi tähän puututaan. Esimerkiksi eilen lähetekeskustelussa käytiin uusintahakemusten väärinkäytön estämistä koskeva hyvä keskustelu täällä läpi. 

Samalla, kuten edustaja Juvonen ilokseni myös totesi hyvin selvästi ja vielä toistaen, ”kantasuomalainen tai muualla syntynyt”, kaikkia koskevat yhteiskunnan perusarvot. Sen takia tärkeää on myös viranomaisten yhteistyö, koulupoliisitoiminta, nettihyväksikäytön vastainen toiminta, johon täälläkin ovat useat edustajat kiinnittäneet huomiota, niiden vahvistaminen — kuitenkin kaksi kolmasosaa seksuaalirikoksista viime vuonnakin oli kantasuomalaisten tekemiä. Se ei tarkoita sitä, etteikö ulkomaalaisiin pitäisi kohdistaa erityistoimia, mutta perusasia on se, että kaikelle ahdistelulle stoppi, ja siihen laitetaan vauhtia. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Epäröin, haluaako myöskin oikeusministeri vastata. — Haluaa. 

16.24 
Oikeusministeri Antti Häkkänen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Kiitos, puhemies! Maassa on elettävä maan lainsäädännön ja tapojen mukaan — piste. Siinä ei ole kenelläkään poikkeusmahdollisuuksia, olkoon kansalaisuutta tai ei, olkoon oleskelulupaa tai ei. Suomessa täytyy noudattaa lainsäädäntöä, maan arvoperustaa, ja rikoslaissa on määritelty itse asiassa ne pyhimmät arvot. Toisen fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen seksuaalirikoksella on itse asiassa kaikkein törkeimpiä tekoja. Tämän takia hallitus on itse asiassa riippumatta tällaisista yksittäistapauksista käynnistänyt jo aikaisemmin lainvalmisteluhankkeet, joilla seksuaalirikoksien rangaistuksia tullaan kiristämään. Lakiesitys on itse asiassa jo annettu tänne eduskuntaan, ja se on nyt valiokuntien käsittelyssä. Lapsiin kohdistuvissa törkeissä seksuaalirikoksissa rangaistukset tulevat kovenemaan. 

Mutta yksistään rikoslailla näitä asioita ei pystytä hoitamaan. Tarvitaan tarkempaa kontrollia ennakolta, valistusta, myös tarkkaan hallittua maahanmuuttoa ja kontrollia, [Puhemies koputtaa] jotta tällaisia asioita ei pääse tapahtumaan.  

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, nousemaan ylös ja painamaan V-painiketta.  

16.25 
Arja Juvonen ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Kiitos näistä vastauksista. On aika toimia sen sijaan, että hyssyttelemme ja olemme hiljaa, sillä naisemme, lapsemme ja kaikki suomalaiset, koko kansa, vaativat todellisia tekoja. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan jo vuonna 2010—2011 Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet olivat jopa 17-kertaisesti yliedustettuja raiskausrikostilastoissa. Olen jättänyt seksuaalirikollisuudesta keskustelualoitteen viime viikolla ja kysyn teiltä, hallitus: tiedättekö sen ja oletteko tuomassa tämän keskustelun tänne eduskuntaan? Suomalaiset vaativat avointa keskustelua, ja tämä, miten täällä nyt puhutaan, yksi tunti tai tämä pieni hetki, ei siihen riitä. [Välihuutoja kokoomuksen ryhmästä] Eli olemmeko me täällä hiljaa vai ryhdymmekö vihdoinkin puhumaan reilusti näistä asioista? Jokainen seksuaalirikos on tuomittava. Onko eduskunta valmis käymään avointa keskustelua näistä asioista? Listahan oli hyvin pitkä. Mainitsin siinä keskustelualoitteessa lukuisia määriä [Puhemies koputtaa] niin kantasuomalaisten kuin maahanmuuttajien tekemistä raiskauksista. Ja uusi ilmiö, joukkoraiskaukset: mitä sille tehdään? 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Nyt ovat molempien ministereitten kädet ylhäällä. Jospa tällä kertaa aloitetaan ministeri Häkkäsestä. [Timo Heinonen: Hyviä molemmat!] 

16.27 
Oikeusministeri Antti Häkkänen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kiitos edustaja Juvoselle aloitteesta. Itse asiassa seksuaalirikoksista on keskusteltu jo aika pitkän aikaa. Niistä on keskusteltu vuosikausia, mutta nyt tämä hallitus on myös tarttunut toimeen. Lainsäädäntöesitykset ovat etenemässä, ja toivon, että perussuomalaiset myös tukevat niitä, joita hallitus on tehnyt. Eli jos haluaa konkretiaa tehdä, niin voi hyväksyä ne lakiesitykset tässä eduskunnassa vielä ennen vaaleja. Ne ovat konkreettisia kiristyksiä, mutta samaan hengenvetoon sanon, että varmasti tulevina vuosina täytyy tehdä lisää toimenpiteitä. 

16.27 
Sisäministeri Kai Mykkänen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Samoin sinänsä toivotan tervetulleeksi tämän keskustelun, kun sitä käydään rakentavasti, asiapohjaisesti. 

Ongelmaan on tartuttu. On aivan totta, että meillä tilanne on vallinnut jo pitkään, kuten Juvonenkin viittasi. Tämä ei ole nyt tämän viikon, kuukauden tai edes tämän hallituskauden ilmiö, vaan koko vuosikymmenen ilmiö, että valitettavasti ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikokset ovat olleet yliedustettuina, eivät toki hallitsevissa määrin, mutta siihen on puututtava. Ja kyllä tätä keskustelua käytiin sinänsä viimeksi eilen, kun kävimme kansalaisuuden poiston mahdollisuutta koskevaa hallituksen esitystä läpi tässä salissa terrorismirikosten kohdalla, jolloin käytiin laajemmin keskustelua. Tämä kohta on kyllä yksi, missä myös kehotan käymään laajempaa keskustelua siitä, voisimmeko myös selvät fyysisen koskemattomuuden kysymykset tulkita yhteiskunnan perusarvoja vastaan hyökkäämiseksi, mikä mahdollistaisi sitten myös kovemmat toimet, vaikka kansalaisuus olisi jo myönnetty. 

Mutta mielellään käydään keskustelua kyllä kaikissa niissä muodoissa, jotka eduskunta haluaa tähän asiaan tuoda. 

Kysymyksen käsittely päättyi.