Pöytäkirjan asiakohta
PTK
130
2018 vp
Täysistunto
Torstai 13.12.2018 klo 16.01—20.35
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-232209
Muutosehdotus 13.12.2018
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
6 § 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Puhemies! Esitän, että 6 § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puheenjohtaja! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 63; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
10 § 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Puhemies! Esitän, että 10 § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 60; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
12 § 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Arvoisa puhemies! Esitän, että 12 § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Esitän, että 12 § saa KD:n eduskuntaryhmän esittämän muutosehdotuksen mukaisen muotoilun. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensin äänestetään Aino-Kaisa Pekosen ehdotuksesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Peter Östmanin ehdotus "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 59; poissa 32
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 60; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 188/2018 vp sisältyvien 1.—15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 52/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.12.2018 16.27