Viimeksi julkaistu 24.3.2022 14.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2020 vp Täysistunto Torstai 15.10.2020 klo 16.00

6. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  aerosolien  vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 121/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.