Viimeksi julkaistu 9.11.2021 17.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2021 vp Täysistunto Tiistai 9.11.2021 klo 14.00—16.57

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 152/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.