Viimeksi julkaistu 25.11.2022 13.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2022 vp Täysistunto Perjantai 25.11.2022 klo 13.00—13.33

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 234/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.