Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 131/2016 vp Täysistunto Maanantai 12.12.2016 klo 23.46—4.27

16. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 238/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 21/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia.  Käsittelyn  pohjana  on  sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 21/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
4.16 
Jukka Gustafsson sd :

Arvoisa puhemies! Tämä erinomaisen hyvin valmisteltu ja hyvä hallituksen esitys olisi ansainnut laajemman ja perusteellisemman keskustelun lain ykköskäsittelyssä, enkä rupea sitä nyt tässä ikään kuin korvaamaan. 

Kaksi asiaa kuitenkin haluan nostaa tästä esille: 

Tämän lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät on modernisoitu tähän päivään ja isänmaamme tulevaisuutta ajatellen. Lain tavoite on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, yleisten kirjastojen tehtävien yhteydessä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Sitten sivistysvaliokunta teki viisaudessaan yhden merkittävän lisäyksen tähän hallituksen sinällään hyvään esitykseen: Sinne lisättiin ihan pykälätasolle se, että koulukirjastojen roolia niin kouluissa, päiväkodeissa kuin muissakin pitää lisätä ja vahvistaa, ja pidimme sitä erittäin tärkeänä. Valiokunta korostaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten yhteistyötä kirjastojen kanssa, ja sitten ehdotamme tähän liittyvää pykälämuutosta, joka varmaan sitten ohjaa kuntatasolla koulujen toimintaa nykyistäkin aktiivisemmin kirjastopalvelujen käyttämiseen. — Että näin. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 238/2016 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.