Pöytäkirjan asiakohta
PTK
131
2016 vp
Täysistunto
Maanantai 12.12.2016 klo 23.46—4.27
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 212/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.12.2016 13.56