Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 131/2016 vp Täysistunto Maanantai 12.12.2016 klo 23.46—4.27

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain  13 §:n  ja  sosiaali- ja terveydenhuollon  asiakasmaksuista  annetun  lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 205/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.