Pöytäkirjan asiakohta
PTK
131
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 14.12.2018 klo 13.00—13.28
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan  valvonnasta  ja  laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 9.42