Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2016 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2016 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Mikaela Nylander Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Mikaela Nylander on Peter Östmanin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 64; poissa 34
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 229/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 87 ja 101/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 26; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.