Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä kolmannessa täysistunnossa. 
Keskustelussa on Sari Tanus Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 28, tyhjiä 4; poissa 39
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 232/2016 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä ilmoitti, että koko ryhmän oli tarkoitus äänestää "jaa". 
Mika Niikko ja Harry Wallin ilmoittivat, että heidän oli tarkoitus äänestää "ei". 
Viimeksi julkaistu 16.12.2016 17.26