Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27
13
Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä kolmannessa täysistunnossa. 
Keskustelussa on Hanna Sarkkinen Merja Mäkisalo-Ropposen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Antero Vartia on Krista Mikkosen kannattamana tenhyt vastalauseen 2 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 
Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaiset kolme lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2016 vp sisältyvät 1.—17. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta. 
 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 64; poissa 34
 
Mietintö "jaa", Antero Vartian ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 64; poissa 36
 
Arja
Juvonen
ps
Puheenjohtaja! Tarkoitus oli äänestää "jaa". 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merkitään. 
Mietintö "jaa", Antero Vartian ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 30; poissa 34
 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 64; poissa 34
 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 64; poissa 34
 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 64; poissa 34
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.11.2017 11:08