Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä kolmannessa täysistunnossa. 
Keskustelussa on Merja Mäkisalo-Ropponen Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 
Veronica Rehn-Kivi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että toimenpidealoitteet TPA 19/2015 vp ja TPA 48/2016 vp hyväksytään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 209/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lisäksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 50; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus 2 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 55; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lopuksi on vielä päätettävä toimenpidealoitteiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Toimenpidealoitteen TPA 19/2015 vp hylkääminen "jaa", hyväksyminen "ei". Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 26; poissa 35
 
Toimenpidealoitteen TPA 48/2016 vp hylkääminen "jaa", hyväksyminen "ei". Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 25; poissa 35
 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 13/2015 vp, TPA 19/2015 vp ja TPA 48/2016 vp hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi 
Viimeksi julkaistu 18.1.2017 13.22