Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2016 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2016 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä kolmannessa täysistunnossa. 

Keskustelussa on Anneli Kiljunen Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Anneli Kiljunen on Jukka Gustafssonin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Li Andersson on Jari Myllykosken kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Anders Adlercreutz on Krista Mikkosen kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 45; poissa 36
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 231/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 57; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 61; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 63; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 63; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Anders Adlercreutzin ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 63; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Anders Adlercreutzin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 63; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi.