Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 15/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
2 a luvun 3 § 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti ehdotan 3 §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 9; poissa 37
 
2 a luvun 4 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 a luvun 4 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Nurmisen tekemää esitystä. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ilmari Nurminen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 51; poissa 37
 
2 a luvun 5 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 a luvun 5 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Nurmisen tekemää esitystä. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti ehdotan 5 §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Arvoisa herra puhemies! Edustaja Kontula ahkerasti on tehnyt niin hyviä esityksiä, että otan ilolla tämän mahdollisuuden kannattaa niitä. (Naurua) 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ilmari Nurminen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta Ilmari Nurmisen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta Anna Kontulan ehdotuksesta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 51; poissa 37
 
2) Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 11; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2 a luvun 6 § 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti ehdotan 6 §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 11; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2 a luvun 8 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Nurmisen tekemää esitystä. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ilmari Nurminen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 51; poissa 37
 
2 a luvun 9 § 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti ehdotan 9 §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 13; poissa 37
 
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "kyllä". 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ilmeisesti tarkoitit äänestää "jaa". — Merkitään. 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Sama tilanne. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merkitään myös edustaja Gustafsson. 
2 a luvun 10 § 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti ehdotan 10 §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Arvoisa puhemies! Puollan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 11; poissa 37
 
2 a luvun 12 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Nurmisen tekemää esitystä. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti ehdotan 12 §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Kannatan 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ilmari Nurminen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta Ilmari Nurmisen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta Anna Kontulan ehdotuksesta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 51; poissa 37
 
2) Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 11; poissa 38
 
2 a luvun 12 a § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Nurmisen tekemää esitystä. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti ehdotan 12 a §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kontulan tekemää ehdotusta. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ilmari Nurminen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta Ilmari Nurmisen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta Anna Kontulan ehdotuksesta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 52; poissa 39
 
2) Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 11; poissa 39
 
2 a luvun 13 § 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Vastalauseen 2 mukaisesti esitän 13 §:ää poistettavaksi. 
Paavo
Arhinmäki
vas
Kannatan. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Anna Kontula on Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 11; poissa 40
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 210/2016 vp sisältyvien 1.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.11.2017 12:04