Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2016 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27

4. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  perustulokokeilusta  sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2016 vp
LakialoiteLA 103/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 56/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 42/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 42/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä kolmannessa täysistunnossa. 

Yleiskeskustelussa on Krista Mikkonen Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 1 mukaisesti lakialoite LA 103/2016 vp. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Krista Mikkosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 21; poissa 35
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 215/2016 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 103/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään klo 14.00. 

Täysistunto keskeytettiin klo 9.41.