Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2016 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain  muuttamisesta ja väliaikaisesta  muuttamisesta sekä vapaasta  sivistystyöstä  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2016 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Li Andersson Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Mikaela Nylander on Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään. 

Mikaela Nylander on Peter Östmanin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ensin äänestetään 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

2. lakiehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 63; poissa 35
 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Seuraavaksi äänestetään 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

1. lakiehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 54; poissa 36
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 177/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 63; poissa 35
 
Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 63; poissa 35
 

Asian käsittely päättyi.