Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
1.29
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Ottaen huomioon sen, minkälaisella kiireellä tätä autoverolain liiteasiaa piti käsitellä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja valiokunnassa, osallistuminen tähän toiseen käsittelyyn on aika vaatimatonta. 
Siinä kuitenkin oli kyse lähinnä teknisestä muutoksesta, jossa muutettiin niitä päästörajoja, joiden mukaan vero määräytyy. Kuitenkin syyskuussa esitetyn autoveron muutoksen versus nyt joulukuun alussa esitettyjen uusien päästölukemien väliin tulee erittäin tärkeä, ehkä jopa käänteentekevä seikka, joka on se, että kansainvälinen ilmastopaneeli esitti huolestuttavat lukunsa ilmaston lämpiämisestä. Silloin lähes kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat 1,5 asteen lämpötilan nousun maksimitavoitteeseen. Silloin on aivan välttämätöntä, vaikka kyseessä onkin täysin teknisluonteinen korjaus autoveron päästötaulukoihin, huomioida tässä yhteydessä myöskin ne tulevat tarpeet, joita ilmastohaaste liikenteen verotukselle ja ylipäätään liikkumiselle Suomessa tulee asettamaan.  
Sen tähden sosiaalidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit ovat yhdessä hyväksyneet lausumaehdotuksen, joka kuuluu näin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin auto- ja ajoneuvoveron ohjausvaikutuksen vahvistamiseksi niin, että se voimakkaammin kannustaa päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen hankintaan, sekä arvioi koko liikenneverotuksen kokonaisuutta ilmastonmuutoksen torjumiseksi.” 
1.32
Krista
Mikkonen
vihr
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan tätä edustaja Harakan tekemää ehdotusta. 
Me tiedämme, että liikenne on yksi päästöjä aiheuttava toimi, ja me tiedämme, että on paljon keinoja, millä liikenteen päästöjä voidaan saada vähemmäksi. Siksi on aivan selvää, että meidän täytyy ottaa siinä käyttöön myös ne taloudelliset ohjauskeinot, joilla me ohjaamme ihmisiä valitsemaan vähäpäästöisempiä tai päästöttömiä autoja, ja verotus on tässä ehdottomasti semmoinen keino, jota kannattaa käyttää.  
Aikaisemmin päivällä täällä puhuttiin siitä, tulisiko ottaa käyttöön tämmöinen ilmastovaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon, mitä me täällä teemme — ”iva”, niin kuin meillä on yva tai suvaus tai muut — ja kyllä nyt ennen kuin tämä ilmastovaikutusten arviointi on varsinaisesti käytössä, näitä kaikkia päätöksiä pitäisi suhteuttaa siihen, mitkä ovat vaikutukset ilmastoon. Tässä on nyt hyvä esimerkki semmoisesta päätöksestä, missä tämä olisi pitänyt ymmärtää heti huomioida. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 18.1.2019 14.03