Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20
15
Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
2.09
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Olen tyytyväinen, että tämä yrittäjän perheenjäsenen oikeus- ja sosiaaliturvaa vahvistava esitys on nyt eduskuntakäsittelyn loppusuoralla ja tulee voimaan näillä näkymin 1.7.19 alkaen. Tämän esityksen tavoitteena on parantaa yrityksessä työskentelevän niin kutsutun ei-omistavan perheenjäsenen oikeutta ansiopäivärahaan ja näin vähentää työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen liittyviä taloudellisia riskejä perheyrityksessä työskenneltäessä.  
Tässä ehdotetaan, että yrityksessä työskentelevän niin sanotun ei-omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvajärjestelmässä muutettaisiin palkansaajaksi tietyin reunaehdoin. Tämä on erittäin tervetullut muutos. Yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole itsellään omistusosuutta, äänivaltaa tai muuta määräysvaltaa perheen yrityksessä.  
Kannatan esityksen tavoitteita ja pidän ehdotettuja muutoksia erittäin hyvinä ja tervetulleina. Muutoksen jälkeen yrittäjän ei-omistavalle perheenjäsenelle syntyy oikeus perus- tai ansiopäivärahaan palkansaajaa koskevien työvoimapoliittisten edellytysten perusteella. Tämä muutos voi kuulostaa pieneltä, mutta kyseessä on periaatteellisesti suuri muutos, ja tietenkin muutos on suuri heille, joiden asemaa tämä työttömyyden kohdatessa tulee parantamaan. 
2.11
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Tätä esitystä laajasti kannatetaan, ja myös sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa keskustelu oli hyvin myhäilevää ja hyväntahtoista siinä, että kysymyksessä on merkittävä parannus ei-omistavien asemaan, kun puoliso tai läheinen on omistavassa asemassa yrittäjänä. Tältä osin työttömyysturvaan kohdistuva parannus on selkeästi tarpeen. 
Mitä tulee tämän lain yksityiskohtiin hyvin nopean kuulemisen perusteella, niin lienee vielä syytä myöhemmin palata joihinkin näkökulmiin lain sisällössä, mutta on tärkeätä todeta, että on hyvä, että saadaan nyt uudistus liikkeelle tavalla, jolla tätä asemaa tullaan selkeyttämään niin, että ihminen ei tipu missään oloissa työttömyysturvan ulkopuolelle tällaisessa tapauksessa, jossa on kuitenkin ei-omistava henkilö kyseessä. 
Näin ollen olen iloinen todetessani, että olemme aika pitkällä, kun olemme täällä isossa salissa ja kellokaan ei ole vielä kuin kohta viisitoista yli kaksi, eli tänä yönä tehdään monella tavalla historiaa. Siinä missä keskustelimme pitkästi indeksijäädytyksistä ja monenlaisista muista, ikävistäkin säästöistä ja muun muassa irtisanomissuojan heikentämisestä, niin tässä yhteydessä olemme kuitenkin iloisia siitä, että parannuksiakin tänä yönä tehdään. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 236/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.1.2021 15.37