Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 17.12.2018 klo 13.00—2.20
18
Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi Suomen itsenäisyyden  juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 192/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.1.2021 16.55