Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2020 vp Täysistunto Perjantai 16.10.2020 klo 13.00—13.20

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 131/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2020 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 17/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.10.2020 pidetyssä istunnossa. 

Nyt ryhdytään 6. lisätalousarvioesityksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

1. Timo Heinonen kok Pauli Kiurun kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee lakimuutoksen, jolla koronakoiria voidaan käyttää virkakoirina, ja varmistaa riittävät resurssit koirien koulutukseen ja laajaan käyttöön koronatartuntojen tunnistamisessa." (Vastalause) 

2. Timo Heinonen kok Pauli Kiurun kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus hyödyntää myös yksityisen sektorin kapasiteettia ja osaamista testauksessa ja jäljityksessä silloin, kun se on kustannusvaikuttavaa." (Vastalause) 

Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 131/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 kuudennen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.