Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 16.10.2020 klo 13.00—13.20
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.10.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Mauri Peltokangas Sheikki Laakson kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Anu Vehviläinen
Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2020 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Anu Vehviläinen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö ”jaa”, Mauri Peltokankaan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2020 15.55