Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 16.10.2020 klo 13.00—13.20
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2020 15.43