Viimeksi julkaistu 4.4.2022 9.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2020 vp Täysistunto Perjantai 16.10.2020 klo 13.00—13.20

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä  ympäristönsuojelulain  muuttamisesta  annetun  lain eräiden säännösten kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon.