Viimeksi julkaistu 4.4.2022 9.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2020 vp Täysistunto Perjantai 16.10.2020 klo 13.00—13.20

9. Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn  yleissopimuksen  muuttamisesta  tehdyn  pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain  ja  henkilötietojen  käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen  yhteydessä  annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon.