Viimeksi julkaistu 11.11.2021 19.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2021 vp Täysistunto Torstai 11.11.2021 klo 16.00

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 194/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.