Viimeksi julkaistu 11.11.2021 20.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 132/2021 vp Täysistunto Torstai 11.11.2021 klo 16.00

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.