Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 19.02—21.03
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelua ei syntynyt. 
Asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 25.10.2017 11.02