Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2016 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2016 klo 19.02—21.03

6. Hallituksen esitys eduskunnalle ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 237/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 237/2016 vp sisältyvien 1.—15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.