Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2016 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2016 klo 19.02—21.03

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.