Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 19.02—21.03
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2016 15.04